Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

puchaczowo
22:37
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
puchaczowo
22:37
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
puchaczowo
22:37
3670 1abd 500
puchaczowo
22:36
Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
puchaczowo
22:36
2061 ef9c 500
puchaczowo
22:36
4800 4cfa
Maria Aniśkowicz
22:36
1492 e461
Reposted fromekelias ekelias viakalbien kalbien
puchaczowo
22:35
5070 3f94 500
Reposted frompapaj papaj viascorpix scorpix
puchaczowo
22:35
8127 a84c 500
Reposted fromseverine severine viascorpix scorpix
puchaczowo
22:35
1892 4864
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
puchaczowo
22:35
5423 d965
Reposted fromkarmacoma karmacoma viascorpix scorpix
puchaczowo
22:32
puchaczowo
22:32
wiesz, że jestem jedną z tych, która nie lubi się narzucać. i jedną z tych, która uczucie woli dusić w sobie. jedną z tych, która z tych uczuć cierpi po nocach, bo po prostu nie chciała być natrętna.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBilora Bilora

March 06 2017

puchaczowo
22:53
9361 14e1 500
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
puchaczowo
22:39
Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viajustjustjust justjustjust
puchaczowo
22:25
9079 9ea8
let's leave the past behind us

March 01 2017

puchaczowo
07:33
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viascorpix scorpix
puchaczowo
07:22
Szczególnie wtedy, gdy uważacie, że wasz pomysł jest głupi - zapiszcie go.
— A. Borowik, mało ważne szkolenie pełne ważnych cytatów
Reposted fromjaskier jaskier viajustjustjust justjustjust
puchaczowo
07:22
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
puchaczowo
07:22
Nie myl nigdy wykształcenia z wychowaniem - Żadna uczelnia nie nauczy Cię szacunku do innych i kultury osobistej. To się wynosi z domu.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl