Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

23:14
9666 621c 500

Barcelona, Spain

Reposted frombaboooshka baboooshka viachrzrzrz chrzrzrz
puchaczowo
23:14
5715 03be 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viatereseek tereseek
puchaczowo
23:14
7721 d2bf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viachrzrzrz chrzrzrz
puchaczowo
23:13
3400 00a5
23:13
2154 bc94 500

kniivila:

This mushroom is doing its best

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viaretaliate retaliate
puchaczowo
23:13
Cellulit u mojej kobiety jest jak wgniecenie na moim aucie. Może nie wygląda to ładnie, ale to jest moje auto i jest ono najlepsze na świecie.
— Znalezione
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaoutofmyhead outofmyhead
23:12
5853 91a3 500

vinetrility:

gorgonzol-st:

20170226

Drawing Study of February - Light and Shadow

Oooineedthis

puchaczowo
23:12
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viaoutkapa outkapa
puchaczowo
23:09
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
puchaczowo
23:09
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
puchaczowo
23:08
Nie możesz się bać przekraczać swoich granic, bo jak stoisz w miejscu, to się cofasz.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
puchaczowo
22:40

Pisałem już o tym, ale się powtórzę. Dla kobiet nie ma ważniejszych rzeczy niż miłość. Dla miłości głupieją, dają się zeszmacić, dla miłości się poświęcają, cierpią, ryczą, tną włosy albo farbują, chudną i tyją oraz zdejmują z siebie majtki.

Co najwyżej za jakiś czas mogą się dziwić własnej głupocie, ale to już zupełnie inna historia.

— Pokolenie ikea
Reposted fromcasanovared casanovared viajustjustjust justjustjust
puchaczowo
22:40
puchaczowo
22:40
7961 2e7f
Reposted fromdusix dusix viascorpix scorpix
puchaczowo
22:39
Złośliwość losu nie na tym polega, że nie spełnia on naszych marzeń, lecz że spełnia je z wielkim opóźnieniem, gdy już człowiek nie liczy na ich realizację.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viamirabell mirabell
puchaczowo
22:39
Bo zupa jest idealna do pisania opowiadań, bajek, rozmyśleń nocnych i ogólnie do wszystkiego co Ci w głowie szumi. Jest najlepsza. Chciałabym poznać swoją zupę jako osobę, myślę że mogłaby być moim mężem.
— cildru.soup.io
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamirabell mirabell
puchaczowo
22:38
8439 acc6 500
Reposted fromendorfines endorfines viaoutofmyhead outofmyhead
puchaczowo
22:38
"Jeśli facetowi zależy to nie będziesz potrzebowała czytania między wierszami, bo okaże Ci to. A jeśli mu nie zależy, to choćbyś podała samą siebie na złotej tacy i tak pozostaniesz koleżanką do łóżka."

AMEN.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommissbrodka missbrodka viaoutofmyhead outofmyhead
puchaczowo
22:37

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viaoutofmyhead outofmyhead
puchaczowo
22:37
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl